TELEFONY ALARMOWE

Pogotowie Ratunkowe – tel. 999


Straż Miejska – tel. 986


Policja – tel.997


Niebieska Linia – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – tel. 801 120 002


Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych – tel. 987


Schronisko Dla Zwierząt w Poznaniu – tel. (61) 868-16-31 (24 h)


„STOP ŻEBRACTWU” Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu

tel. 800 440 450 (7.30-22.00)


Telefon Zaufania dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej –

tel. 61 843 01 01