Schronisko

Schronisko dla osób bezdomnych
Dom Charytatywny „Przystań”

ul. Krańcowa 10
61-022 Poznań
tel. 61 879 28 98

kierownik placówki:
Anna Michalak


Dom Charytatywny „Przystań”

Celem dla którego został utworzony i działa Dom Charytatywny „Przystań” jest pomoc osobom bezdomnym znajdującym się w sytuacji życiowego kryzysu, poprzez zapewnienie im czasowego schronienia.

Schronisko przyjmuje wyłącznie mężczyzn, posiadających ostatni stały adres zamieszkania w Poznaniu lub poza Poznaniem, którzy nie mogą samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych i bytowych (nie posiadają dochodu lub posiadają zbyt niski dochód). Czas spędzony w Domu ma służyć odzyskaniu niezbędnych sił i zasobów, pozwalających na powrót do bardziej samodzielnego życia.

Prośba osoby bezdomnej o udzielenie schronienia w placówce, traktowana jest jako świadomy akt woli osoby zwracającej się po pomoc.

Decyzja o udzieleniu schronienia wydawana jest w oparciu o diagnozę sytuacji osoby bezdomnej i określenie niezbędnych warunków współpracy, zawartych w indywidualnym kontrakcie. Decyzję o przyjęciu podejmuje każdorazowo kierownik placówki, na podstawie przeprowadzonej rozmowy i wywiadu środowiskowego.

Odpłatność za pobyt wynosi 400 złotych, w tym całodzienne wyżywienie (trzy posiłki). Można ubiegać się o pomoc finansową na opłatę kosztów pobytu z Ośrodka Pomocy Społecznej, z gminy właściwej ze względu na ostatnie stałe miejsce zameldowania.

Schronisko dysponuje pokojami wieloosobowymi: 3,4,6 osobowymi, ze wspólnymi łazienkami i toaletami. W placówce można skorzystać z pomocy pracownika socjalnego oraz terapeuty uzależnień. Placówka, z powodu braku udogodnień dla osób niepełnosprawnych (brak windy, pokoje na I piętrze), przyjmuje wyłącznie osoby zdolne do samoobsługi i sprawne ruchowo.

Na terenie placówki obowiązuje zakaz przebywania pod wpływem alkoholu oraz innych środków zmieniających świadomość.

Każdą przyjętą osobę obowiązują dyżury porządkowe na terenie placówki, a w trakcie sezonu wiosenno-letniego dyżury dotyczące prac polowych w ogrodzie warzywnym.