Pomoc-najlepsze informacje

Potrzebujesz pomocy?

W tym miejscu znajdziesz wszystkie potrzebne informacje na temat miejsc gdzie można ją uzyskać! 

Podstawowe informacje: 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU

MIEJSCA SCHRONIENIA

MIEJSCA WYDAWNIA ODZIEŻY

PUNKTY WYDAWANIA DARMOWYCH POSIŁKÓW

TELEFONY ALARMOWE

Informacje specjalistyczne: 

OSOBY DOTKNIĘTE PRZESTĘPSTWEM

WSPARCIE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Pomoc medyczna: 

POMOC PIELĘGNIARSKA

OPIEKA MEDYCZNA

Inne

MIESZKANIE SOCJALNE

POTRZEBUJESZ POMOCY W KONTAKCIE Z URZĘDEM?