OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Poniższe linki umożliwią szybkie dotarcie do informacji pomocnych w poszukiwaniu wsparcia dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

Pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Kluby sportowe dla osób niepełnosprawnych

Warsztaty terapii zajęciowej

Środowiskowe Domy Samopomocy

Pełnomocnik do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami