OPIEKA MEDYCZNA

Podstawą do uzyskania możliwości korzystania z darmowej opieki medycznej jest ubezpieczenie zdrowotne. Poniżej znajduje się opis czynności, które trzeba wynoknać aby uzyskać takie ubezpieczenie oraz opis co należy zrobić kiedy już się takie ubezpieczenie posiada. 

W przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego należy:

Zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Rejestracja w PUP gwarantuje ubezpieczenie zdrowotne, które również umożliwia darmowe leczenie.

W przypadku braku możliwości podjęcia pracy, lub braku możliwości rejestracji w PUP należy skontaktować się z najbliższym Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.Tam należy poprosić pracownika socjalnego o przyznanie ubezpieczenia i tym samym o przyjęcie wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym.  Wydanie decyzji o ubezpieczeniu poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadzany jest niezwłocznie po wpłynięciu wniosku osoby zainteresowanej. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania/ pobytu wnioskodawcy. Świadczenie ubezpieczenia zdrowotnego wynika z decyzji administracyjnej, która musi zostać wydana do miesiąca po złożeniu wniosku.

Uwaga! Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie w/w decyzji przysługuje przez okres 90 dni, chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym np. z tytułu zatrudnienia. Jeżeli istnieje konieczność dalszego leczenia, dłuższego niż 90 dni – może zostać wydana kolejna decyzja. Świadczeniodawcy NFZ realizują świadczenia  opieki zdrowotnej dla osób legitymujących się w/w decyzją. 

Uwaga! Okres ubezpieczenia, które obejmuje postanowienie administracyjne, rozpoczyna się od dnia złożenia wniosku. Jeśli osoba wnioskująca o ubezpieczenie zdrowotne ze środków publicznych jest przekonana, że świadczenie takie jej przysługuje (nie może podjąć pracy- zarejestrować się w PUP), może zaraz po złożeniu wniosku pójść do lekarza rodzinnego i podpisać deklaracje o posiadaniu ubezpieczenia zdrowotnego. Dzięki temu wizyta u lekarza będzie bezpłatna. 

W przypadku jeśli osoba bezdomna jest ubezpieczona:

Wystarczy zarejestrować się do najbliższego lekarza rodzinnego, który współpracuje z NFZ ( Narodowym Funduszem Zdrowia). Wizyta taka jest darmowa. Jeśli pierwszy raz korzystasz z pomocy lekarskiej w danym miejscu, możesz zostać poproszony o napisanie deklaracji o ustanowieniu danego lekarza swoim lekarzem rodzinnym. 

Jeśli jesteś osobą bezdomną i potrzebujesz pomocy w kontakcie z MOPR’em luz masz problem z rejestracją w PUP skotnaktuj się z streetworkerami.