Pomoc w zdobyciu pracy

Osoby bezrobotne poszukujące pracy w pierwszej kolejności powinny udać się do Urzędu Pracy. Tam mogą zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy oraz informacjami przydatnymi do uzyskania zatrudnienia. Poniżej znajdują się informacje pomocne w rejestracji oraz kontakcie z Urzędem Pracy