MIESZKANIE SOCJALNE

Poniżej znajdują się linki przenoszące na stronę Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych (ZKZL) w których znajdują się podstawowe informacje na temat mieszkań socjalnych. Na stronie znajdują się informacje: 

  • Komu przysługuje mieszkanie socjalne
  • Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać mieszkanie socjalne
  • Jakie dokumenty trzeba przygotować, aby ubiegać się o mieszkanie

CO I JAK ZAŁATWIĆ?

JAK OTRZYMAĆ LOKAL OD MIASTA POZNANIA?

Informacja na temat trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków. 

TRYB ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA WNIOSKÓW O NAJEM LOKALU SOCJALNEGO

 

Jeśli jesteś osobą bezdomną i pomimo przeczytania powyższych informacji wciąż nie wiesz, w jaki sposób ubiegać się o mieszkanie socjalne skontaktuj się ze streetwokerami.