MIEJSCA SCHRONIENIA

Ośrodek dla Bezdomnych nr 1
ul. Michałowo 68, Poznań tel. 61 879 82 12
(tylko dla mężczyzn mających ostatnie miejsce zameldowania na poby stały w Poznaniu)

Strona ośrodka


Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne
ul. Borówki 12, Poznań tel. 61 870 57 70
(dla mężczyzn, kobiet i dzieci)

Strona ośrodka


Dom Readaptacji Społecznej dla Osób
Eksmitowanych prowadzony przez Stowarzyszenie MONAR
Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT
ul. Starołęcka 36/38, Poznań
tel. 61 879 33 54
(dla kobiet, kobiet i dzieci)


Dom Readaptacji Społecznej dla Osób Bezdomnych wraz z Noclegownią prowadzony przez Stowarzyszenie MONAR Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR- MARKOT
ul. Borówki 8, Poznań tel. 61 876 88 38 (dla mężczyzn i kobiet)


Dom Readaptacji Społecznej dla Ludzi Bezdomnych,
Niepełnosprawnych i Uzależnionych prowadzony przez Stowarzyszenie MONAR Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT
Rożnowice 33, Rogoźno
tel. 67 267 13 00
(dla mężczyzn i kobiet)


Stowarzyszenie „Dom Pomocna Dłoń”
Błońsko 37a, Jabłonna tel. 61 444 30 01 tel. 781 053 001
(dla mężczyzn, kobiet i dzieci)


Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT
Gościejewo 52a, 64-611 Gościejewo tel. 67 268 49 32 (dla mężczyzn i kobiet)
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot”
ul. Pogodna 55, Poznań tel. 61 861 45 80
(dla mężczyzn i kobiet)


Schronisko św. Brata Alberta
ul. Widłakowa 3, Poznań tel. 61 820 64 81 (dla mężczyzn od 55 r.ż.)


Dom Samotnej Matki im. św. siostry Faustyny
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
ul. Kierska 10, Rokietnica – Kiekrz tel. 61 842 80 04
(dla kobiet i dzieci)


Przytulisko – Ogrzewalnia
prowadzona przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej ul. Krańcowa 10, Poznań
(dojście z ul. Warszawskiej na skrzyżowaniu w lewo lub
z ul. Głównej w prawo, budynek za torami kolejowymi)
tel. 61 879 28 98
czynna codziennie 19.00-7.00
(pomoc interwencyjna dla kobiet i mężczyzn – miejsca siedzące, możliwość skorzystania z łaźni, pomoc pielęgniarska i terapeutyczna)