O Fundacji

FundacjaFundacja „Miłosierdzie”
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Rynek Wildecki 4a
61-546 Poznań

KRS 0000007384
sekretariat@fundacjamilosierdzie.pl
numer konta  42 9043 1067 2067 0023 7800 0001


 

Misja

Misją Fundacji „Miłosierdzie” jest niesienie czynnej pomocy przede wszystkim osobom społecznie wykluczonym, ubogim. Pracujemy z osobami bezdomnymi. Zasadą, która porządkuje naszą pracę jest przekonanie, że człowiek może pokonać każdy swój problem przy pomocy Pana Boga i drugiego człowieka.

Fundacja „Miłosierdzie” działalność charytatywną i pracę z osobami bezdomnymi rozpoczęła jako stowarzyszenie w roku 2001. Status Organizacji Pożytku Publicznego otrzymała w 2008r.

Cele

Celem działalności Fundacji „Miłosierdzie” jest zaspokojenie elementarnych potrzeb bytowo-socjalnych, gwarantujących egzystencję osób bezdomnych, stworzenie perspektywy przezwyciężenia sytuacji kryzysu i powrót do życia w społeczności oraz podejmowanie działań o charakterze aktywizującym, zmierzające do usamodzielnienia osób rokujących.

Wyżej wymienione działania Fundacja realizuje poprzez:

  • dostarczanie żywności i odzieży;
  • sprawowanie opieki medycznej;
  • sprawowanie opieki duchowej;
  • szkolenie zawodowe i tworzenie miejsc pracy dla podopiecznych.

Fundacja powyższe cele realizuje poprzez utworzenie i prowadzenie Domu Charytatywnego „Przystań”, położonego przy ul. Krańcowej 10 w Poznaniu. Dom jest przystosowany do zamieszkania przez 30 osób bezdomnych.

Dla kogo?

Beneficjentami Fundacji są osoby niezaradne życiowo, długotrwale bezrobotne, chore i niepełnosprawne, pochodzące w większości z Poznania oraz z terenu województwa wielkopolskiego. Podopieczni Fundacji są aktywizowani społecznie, poprzez wyrabianie nawyku codziennej pracy i odpowiedzialności za siebie oraz wspólnotę, którą tworzą.

Działania

Placówka funkcjonując w systemie całorocznym/całodobowym, realizując swoje statutowe zadania poprzez:

  • udzielenie tymczasowego noclegu osobom bezdomnym, zapewniając łóżko, pościel, szafkę na odzież oraz naczynia;
  • zapewnienie wyżywienia w postaci trzech posiłków dziennie, w tym jeden gorący.

Placówka zapewnia także możliwość:

  • wykonania zabiegów sanitarnych i utrzymania higieny osobistej poprzez dostęp do łazienek z ciepłą wodą, natryskami, umywalkami i toaletami;
  • skorzystania z pralki, Internetu, telewizora;
  • zapewnia wsparcie w postaci prowadzonej pracy socjalnej – podopieczni placówki współpracują z kadrą schroniska w celu rozwiązywania swoich problemów oraz bieżących spraw życia codziennego;
  • zapewnia pomoc w poszukiwaniu stałego zatrudnienia.

Dodatkowym obszarem działania Fundacji wykorzystującym zasoby działki przy ul. Krańcowej 10 w Poznaniu jest uprawa ziemi w celach pozyskania własnych warzyw i owoców. Uzyskana w ten sposób żywność, tworzy bazę żywieniową pod prowadzoną działalność Domu Charytatywnego „Przystań”. Pozwala ona w dużej mierze utrzymać stałych mieszkańców Domu, a także dożywiać osoby przychodzące z zewnątrz. W ciągu blisko 8 lat istnienia Domu przy ul. Krańcowej w Poznaniu, każdego tygodnia Fundacja wydaje od 30 do 80 posiłków obiadowych dla osób bezdomnych i ubogich przychodzących po wsparcie z zewnątrz.

Ponadto Fundacja w placówce Dom Charytatywny „Przystań” co roku organizuje wigilijną kolację oraz śniadanie wielkanocne dla około 100 osób. Powyższe cele osiągane są w oparciu o pozyskiwane darowizny finansowe, żywnościowe, rzeczowe, artykuły codziennego użytku, przy współpracy z darczyńcami, innymi organizacjami charytatywnymi.