„Zgruntuj temat. Nie bądź powierzchowny”

W ramach projektu pn. „Zgruntuj temat. Nie bądź powierzchowny” kontynuujemy
naszą „domową” hodowlę dżdżownic kalifornijskich. Jest to siedem plastikowych
pojemników, zbudowanych według nowatorskiego pomysłu naszego wolontariusza,
zwierających podłoże- pomieszaną ziemię z kuchennymi odpadkami, w którym
dżdżownice pracowicie, mimo trwającej zimy, przetwarzają odpadki na kompost.
Uzyskaliśmy już potwierdzenie naszych wcześniejszych przypuszczeń, że można
zimą z powodzeniem hodować w domu dżdżownice kalifornijskie. Teraz ze spokojem
oczekujemy następnych „plonów” w postaci czystego, pięknie pachnącego
kompostu, który trafi niebawem do naszych doniczek z kwiatami. Zakładamy również,
że przepis na taki kompost będzie dla wielu miłośników kwiatów wspaniałym
podarunkiem z okazji święta wiosny i rozpoczynającego się sezonu działkowego!
Caritas Archidiecezji Poznańskiej od połowy czerwca 2016 roku wdraża projekt pt.:
„Zgruntuj temat. Nie bądź powierzchowny”, realizowany w ramach „Programu
współdziałania Caritas Polska z Caritas diecezjalnymi na lata 2016-2017”. Realizacja
projektu przebiega w obszarze tematycznym dotyczącym przeciwdziałaniu
wykluczeniu społecznemu i jego skutkom. Projekt polega na stworzeniu ogrodu na
bazie posiadanego zasobu schroniska dla osób bezdomnych, jakim jest ziemia
uprawna, , w którym zostaną wprowadzone nasady ziół, kwiatów jadalnych oraz
uprawa słonecznika bulwiastego (topinamburu), a także zaprowadzenie hodowli
dżdżownicy kalifornijskiej. Planowane jest również utworzenie małej szkółki drzew
iglastych (w tym m. in. świerków i jodły). 
 
Zaprojektowane działania mają przede wszystkim na celu nabycie oraz
uzupełnienie u beneficjentów projektu kompetencji społecznych takich jak:
umiejętność nawiązywania i podtrzymywania więzi emocjonalnych, ćwiczenie
wytrwałości w dążeniu i osiągania zamierzonego celu, ćwiczenie umiejętności
skutecznego porozumiewania się i komunikowania potrzeb, szeroko rozumiana
aktywizacja i reintegracja społeczna.